Vattenbrunnar
Vi har lång erfarenhet av borrning för vatten och vet vad som krävs för att borra en brunn som ger bra vatten. Vi utför borrningen enligt System Avanti, vilket bland annat innebär:

 • Stort kunnande i brunnsanläggning (täthet mot ytvatten m.m.)
 • Frostfria brunnar, genom att slangar och adaptrar placeras på frostfritt djup
 • Ni slipper bygga brunnshus tack vare adapterlösning
 • Borrlock ovan mark vilket skyddar mot ytvatten, föroreningar m.m.
 • Fysikalisk-kemisk vattenanalys ingår i åtagandet
 • Kostnadsgaranti ingår
 • Ni får ett borrbevis som visar att du höjt värdet på fastigheten

Välkomna att kontakta oss för kostnadsfri offert eller om ni undrar över något!

Mer information om vattenborrning och System Avanti finns i broschyren ”Vägen till vatten”.


Bergvärme
Vid bergvärmeanläggningar tar vi hand om allt som behöver göras på utsidan av fastigheten: borrning, grävning fram till fastigheten och rördragning fram till fastigheten.

Vi har stor kapacitet i företaget och utför små som stora bergvärmeanläggningar för:

 • villor
 • skolor
 • hyresfastigheter
 • industrifastigheter
 • … m.m.

I Avantis broschyr “Din värmekälla med Avanti Bergvärme” finns mer information om hur en bergvärmeanläggning går till.